3. udvalgsmøde 13.6.2018

 

Dato 13.6.2018
Tid 13.00-15.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Dagsorden:

 • Velkommen
 • Sprogteknologiens rolle i europæiske digitaliseringsstrategier
  • Metanet og Clarin
  • Human Language Project
 • Diskussion –herunder forslag til prioritering af danske resurser ifht. sammenhængsreformen
 • Planlægning af Workshop 2
  • Spørgeskema, workshopspørgsmål og invitationsliste
 • Forberedelse af workshop 3
 • Evt.

ELRC-workshop 8.10.2018

 

Dato 8.10.2018
Tid 10.00-15.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Indhold: Workshop om maskinoversættelse i regi af EU’s initiativ European Language Resource Coordination (ELRC).
Formålet er at give offentlige institutioner bedre kendskab til EU’s automatiske oversættelsestilbud
og at få dem til at dele oversættelsesresurser.

2. udvalgsmøde 16.5.2018

 

Dato 16.5.2018
Tid 13.00-15.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Dagsorden:

 • Velkommen
 • Efterbehandling af workshop 1
  • Workshoppens forberedelse, afvikling, hovedkonklusioner
  • Udvalgets evaluering af workshoppens afvikling og konklusioner
  • Udvalgets kommentarer
 • Planlægning af Workshop 2
  • Oplæg
  • Gruppearbejde
  • Udvalgets kommentarer (præsenteret af “gruppeformænd”)
 • Revideret tidsplan for workshops
 • Sprogteknologistrategier i EU som oplæg til næste møde

1. udvalgsmøde 18.4.2018

 

Dato 18.4.2018
Tid 13.00-16.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Dagsorden:

 • Velkomst og introduktion til Sprognævnet
 • Præsentation af udvalgsmedlemmerne
 • Kommissorium og tidshorisont
 • Formidlingsstrategi
 • Disposition for slutrapporten
 • Organisering af udvalgsarbejdet
  • Udvalgsmøder
  • Workshops
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Blogdebat
  • Afsluttende seminarer
 • Introduktion til første workshop
  • Spørgsmål til deltagerne
  • Identifikation af deltagerne
  • Workshoppens struktur
  • Efterbehandling (referat + evt. video)
 • Forberedelse til næste møde