Kulturministeren igangsætter sprogteknologisk udvalgsarbejde

Dansk Sprognævn har fået til opgave at lede det sprogteknologiske udvalg som er nedsat efter ønske fra kulturministeren

Udvalget skal med udgangspunkt i et brugerorienteret perspektiv kortlægge de nuværende og fremtidige behov for at benytte dansk og andre sprog samt sproglig viden i forhold til digitale tjenester og applikationer baseret på kunstig intelligens i centrale sektorer af samfundet. Udvalget skal vurdere i hvilket omfang det vil være muligt at imødekomme disse behov under inddragelse af de relevante spillere i erhvervslivet, den offentlige sektor samt uddannelses- og forskningssektoren.

Udvalget skal afklare behovet og perspektiverne for en national termbank (”sprogtermbank”) og inddrage resultater fra arbejdet med dansk terminologi og danske vidensbaser samt med begrebs- og datamodellering i det fællesoffentlige digitale arkitektursamarbejde.

Udvalget skal inddrage relevante resultater fra arbejdet med sprogteknologi og terminologi i andre lande, herunder EU og Norden, og pege på måder hvorpå en styrkelse af dansk sprogteknologi vil kunne gavne den enkelte borger og bidrage til at skabe vækst og effektivisering i samfundet.

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • CTO Klaus Akselsen, MIRSK
 • Linguist, Partner, Head of Research and Innovation Esben Alfort, Ankiro ApS
 • Udviklingschef Lars Fremerey, GTS-foreningen
 • Computational Linguist Anna Katrine Jørgensen, Google
 • Sekretariatschef Jens Kellerup, Ballerup Kommune/OS2 – (Offentligt digitaliseringsfællesskab)
 • Direktør Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn (formand for udvalget)
 • Direktør Jens Otto Kjærum, Dictus
 • Professor Bodil Nistrup Madsen, CBS – Copenhagen Business School
 • Seniorredaktør Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Professor Bolette Sandford Petersen, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet
 • Forsknings- og Innovationsdirektør Anders Quitzau, IBM Research – Watson Advocate
 • Founder, Chief Visionary Officer Mads Rydahl, Unsilo
 • Kontorchef Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen
 • Chefkonsulent Carl Østergaard, Odense Kommune

FAKTA:

 • Dansk Sprognævn er vært for udvalget
 • Arbejdet skal være afsluttet medio 2019
 • Bloggen sprogtek2018.dk er udvalgets centrale informations- og debatforum

KONTAKT:

Direktør Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn, 26846370, sabine@dsn.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan bruge følgende HTML-tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>