1. udvalgsmøde 18.4.2018

 

Dato 18.4.2018
Tid 13.00-16.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Dagsorden:

 • Velkomst og introduktion til Sprognævnet
 • Præsentation af udvalgsmedlemmerne
 • Kommissorium og tidshorisont
 • Formidlingsstrategi
 • Disposition for slutrapporten
 • Organisering af udvalgsarbejdet
  • Udvalgsmøder
  • Workshops
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Blogdebat
  • Afsluttende seminarer
 • Introduktion til første workshop
  • Spørgsmål til deltagerne
  • Identifikation af deltagerne
  • Workshoppens struktur
  • Efterbehandling (referat + evt. video)
 • Forberedelse til næste møde