Anders Quitzau, IBM

Anders Quitzau, IBMAnders Quitzau, cand.merc. og HD, er innovationsdirektør i IBM siden 2007 og er som en del af denne stilling IBM’s ‘teknologi-evangelist’.  Dette har i de senere år især været indenfor anvendelsen af og perspektiverne for kunstig intelligens og kognitiv databehandling. IBM har i mange år, med udgangspunkt deres danske sprogcenter, leveret dansksprogede applikationer og dokumentation. Den hastigt voksende udbredelse af kognitiv databehandling hvor sproganalyse og -forståelse (NLP) er en af kernefunktionaliteterne, betyder at IBM i dag har stort fokus på at udvikle lokal sprogunderstøttelse i alle væsentlige geografier, herunder Norden.

 

Anna Katrine Jørgensen, Google

Anna Katrine Jørgensen er sprogteknolog i Google og er ansvarlig for udviklingen af end-to-end NLU- og NLG-systemer for nordeuropæiske sprog, herunder udviklingen af Google Assistenten. Anna Katrine Jørgensen er uddannet ved Københavns Universitet samt Universiteit van Amsterdam og har speciale i sprogteknologi til underrepræsenterede sprog og dialekter. Anna Katrine Jørgensen har været hos Google siden 2016.

 

Bodil Nistrup Madsen, Copenhagen Business School

Bodil Nistrup Madsen er forsker indenfor vidensstrukturering og vidensdeling, herunder terminologisk begrebsmodellering som grundlag for datamodellering. Hun har gennem mange år bidraget til forskningen i og udbredelsen af termbaser og standardisering af terminologi, både i den private og offentlige sektor, blandt andet ved at stifte og igennem 17 år lede DANTERMcentret. Bodil Nistrup Madsen er professor emeritus ved Copenhagen Business School, hvor hun i 13 år var institutleder for Institut for Datalingvistik som havde ansvar for uddannelse indenfor datalingvistik og sprogteknologi på alle akademiske niveauer fra BA til ph.d. Bodil Nistrup Madsen er formand for Terminologigruppen i Danmark.

 

Bolette Sandford Pedersen, Center for Sprogteknologi, KU

Bolette Sandford Pedersen forsker i sprogteknologi og har semantik og sprogressourcer som særlige fokusområder. Hun har gennem 30 år bidraget til forskningen indenfor sprogteknologiske problemstillinger som semantisk processering og entydiggørelse og har bl.a. ledet udviklingen af det danske wordnet, DanNet. Hun arbejder sprogpolitisk med at forklare hvorfor det er vigtigt at der udvikles dansk sprogteknologi og har sammen med kolleger forfattet hvidbogen ”Det danske sprog i den digitale tidsalder”. Hun er professor ved Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet. Centeret er internationalt kendt for at være en drivende kraft i forskning i og udvikling af sprogteknologi for især dansk og driver sammen med Datalogisk Institut på samme universitet den eneste sprogteknologiske kandidatuddannelse i Danmark.

 

Carl Østergaard, Odense Kommune

Carl Østergaard er chefkonsulent i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, It & Digitalisering. Carl Østergaard har siden 1988 arbejdet med udvikling, ledelse og implementering af digitale løsninger i offentlige virksomheder. Carl Østergaard har været leder for Odense Kommunes satsning på talegenkendelse fra 2012 til 2017. Der blev anskaffet 1.425 licenser med en forventning om en særdeles positiv businesscase.

 

Esben Alfort, Ankiro

Esben Alfort er leder af Forsknings- og Innovationsafdelingen i Ankiro med forskning og udvikling som et hovedansvarsområde. Han er uddannet i lingvistik ved Københavns Universitet, suppleret med en ph.d. i computational linguistics fra Copenhagen Business School. Den sprogteknologiske virksomhed Ankiro har siden 1998 været førende indenfor sprogbaserede søgeløsninger, automatisk informationsudtræk og anden avanceret teknologi som er afhængig af sproglig viden. Kunderne er især myndigheder, organisationer og større virksomheder med basis i Norden.

 

Jens Kjellerup, Ballerup Kommune/OS2

Jens Kjellerup er leder af digitaliseringssekretariatet i Ballerup Kommune og har mere end 20 års erfaring med ledelse af it- og digitaliseringsenheder indenfor sygehus, regioner og kommuner. De seneste år har Jens Kjellerup haft fokus på tværoffentlige it-samarbejder og har i den sammenhæng været en af hovedpersonerne i opbygning af det tværkommunale udviklingsfællesskab OS2. Jens Kjellerup har været formand for projektet OS2talk der havde til formål at kortlægge markedet for talegenkendelse og pege på eventuelle tiltag for at forbedre markedssituationen.

 

Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen

Jens Krieger Røyen er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen og har i mange år arbejdet med offentlige data og genbrugeligheden af dem. Tidligere har Jens Krieger Røyen ledet Grunddataprogrammet og er i dag chef for det fællesoffentlige arbejde med data og it-arkitektur der skal understøtte en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Jens Krieger Røyen er uddannet i statskundskab og har en baggrund fra bl.a. KL og Finansministeriet og har i mange år arbejdet i krydsfeltet med offentlig udvikling og informationsteknologi.

 

Jens Otto Kjærum, Dictus

Jens Otto Kjærum er direktør i Dictus ApS med mere end 15 års erfaring med udvikling af taleteknologiske it-løsninger. Dictus står bag løsninger som tale-til-tekst i Folketingstidende, simultantekstning for DR/TV 2, talesortering for PostNord og mange andre specialløsninger. Dictus har også udviklet programmet Dictus-PC der hjælper danskere i forhold til deres udfordringer med ordblindhed og bevægelseshandicap. Med støtte fra Innovationsfonden udvikler Dictus en ny dansk talegenkender for at gøre op med techgiganternes kontrol over talegenkendelse på dansk. Jens Otto Kjærum er uddannet kulturgeograf og datalog fra Roskilde Universitet. Han er endvidere medlem af et aftagerpanel på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi.

 

Klaus Akselsen, MIRSK

Klaus Akselsen er udviklingschef i firmaet Mirsk Digital. Han har mere end 30 års erfaring i softwareudvikling og produktstyring og er ansvarlig for Mirsks strategi og produktudvikling indenfor talegenkendelse. Klaus Akselsen har en baggrund som elektroniktekniker suppleret med en merkonomuddannelse og har bl.a. boet og arbejdet i USA i 15 år. Klaus Akselsen varetager daglig ledelse af udviklingsafdelingen samt implementering og support hos Mirsks slutbrugere. Mirsk leverer især løsninger indenfor patientjournalisering til regionerne samt til kommunernes jobcenterjournalisering.

 

Lars Fremerey, GTS-foreningen

Lars Fremerey er udviklingschef for Public affairs hos GTS – Godkendt Teknologisk Service. Lars Fremerey har ansvar for Public Affairs, tværgående GTS-ekspertgrupper m.m. og har mere end 15 års erfaring med samarbejde mellem forskning og virksomheder. Lars Fremerey er også formand for FFBK – Foreningen for brugere af kommunikationshjælpemidler der samler brugere, pårørende og undervisere med fokus på brug og implementering af kommunikationshjælpemidler. Lars Fremerey har en MA i statskundskab og en BA i anvendt datalogi fra Københavns Universitet samt en CBA i Business Administration fra Aarhus Universitet.

 

Mads Rydahl, UNSILO

Mads Rydahl er digital iværksætter. Mads Rydahl har lavet spil til Lego Mindstorms, interfaces til B&O og søgeteknologi til Stanford University. Han har boet fem år i Silicon Valley og var ansvarlig for produktudvikling af den digitale assistent Siri indtil den blev købt af Apple. Mads Rydahl er forfatter af en række patenter indenfor semantiske systemer og datamining af sociale netværk, og han er medstifter af virksomheden UNSILO som leverer kunstig intelligens til forskere og videnskabelige forlag.

 

Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn

Peter Juel Henrichsen er datalingvist og projektleder for Sprogteknologiudvalget. Peter Juel Henrichsen var ind til 2017 lektor på CBS og leder af forskningscenteret Danish Centre for Applied Speech Technology. Som forsker har Peter Juel Henrichsen blandt andet publiceret om taleteknologi, formel semantik, human-computer interaction og unsupervised language learning.

 

Philip Diderichsen, Dansk Sprognævn

Philip Diderichsen er videnskabelig medarbejder i Dansk Sprognævn hvor han arbejder med udvikling og vedligeholdelse af nævnets sprogteknologiske værktøjer og nettjenester samt forskning i nævnets korpusdata. Philip Diderichsen er uddannet i datalingvistik, humanistisk informatik, psykologi og kognitionsvidenskab fra Københavns Universitet, University of California at San Diego og Lunds Universitet.

 

Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn

Sabine Kirchmeier er direktør for Dansk Sprognævn. Hun har ansvaret for den daglige ledelse af Sprognævnets forskningsinstitut og repræsenterer nævnet i forhold til samarbejdspartnere i indland og udland. Sabine Kirchmeiers vigtigste forskningsområder er sprogpolitik, sprogteknologi, virksomheders og institutioners sproglige strategier og valensteori. Sabine Kirchmeier er cand.mag. i dansk sprog og litteratur samt bachelor i tysk sprog og litteratur fra Københavns Universitet 1987. Dertil er hun ph.d. i lingvistik og datalingvistik fra Syddansk Universitet (Odense) 1997.

 

Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Sanni Nimb er forsker indenfor sprogteknologi og har i mange år arbejdet med at udvikle formaliserede ordbøger der beskriver danske ordbetydninger, bl.a. det danske WordNet DanNet. Hun er seniorredaktør ved Det Danske Sprog-og Litteraturselskab (DSL) der udgiver korpusbaserede ordbøger for moderne dansk og i den forbindelse også udvikler af en lang række sprogteknologiske ressourcer og it-værktøjer, herunder tekstkorpusser og ordlister for dansk. Hun deltager bl.a. i et nystartet fireårigt EU-forskningsprojekt der omhandler brug af ordbogsdata til sprogteknologi.