1. udvalgsmøde 18.4.2018

 

Dato 18.4.2018
Tid 13.00-16.00
Sted Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19, 4., 1972 Frb. C

Dagsorden:

 • Velkomst og introduktion til Sprognævnet
 • Præsentation af udvalgsmedlemmerne
 • Kommissorium og tidshorisont
 • Formidlingsstrategi
 • Disposition for slutrapporten
 • Organisering af udvalgsarbejdet
  • Udvalgsmøder
  • Workshops
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Blogdebat
  • Afsluttende seminarer
 • Introduktion til første workshop
  • Spørgsmål til deltagerne
  • Identifikation af deltagerne
  • Workshoppens struktur
  • Efterbehandling (referat + evt. video)
 • Forberedelse til næste møde

Kulturministeren igangsætter sprogteknologisk udvalgsarbejde

Dansk Sprognævn har fået til opgave at lede det sprogteknologiske udvalg som er nedsat efter ønske fra kulturministeren

Udvalget skal med udgangspunkt i et brugerorienteret perspektiv kortlægge de nuværende og fremtidige behov for at benytte dansk og andre sprog samt sproglig viden i forhold til digitale tjenester og applikationer baseret på kunstig intelligens i centrale sektorer af samfundet. Udvalget skal vurdere i hvilket omfang det vil være muligt at imødekomme disse behov under inddragelse af de relevante spillere i erhvervslivet, den offentlige sektor samt uddannelses- og forskningssektoren.

Udvalget skal afklare behovet og perspektiverne for en national termbank (”sprogtermbank”) og inddrage resultater fra arbejdet med dansk terminologi og danske vidensbaser samt med begrebs- og datamodellering i det fællesoffentlige digitale arkitektursamarbejde.

Udvalget skal inddrage relevante resultater fra arbejdet med sprogteknologi og terminologi i andre lande, herunder EU og Norden, og pege på måder hvorpå en styrkelse af dansk sprogteknologi vil kunne gavne den enkelte borger og bidrage til at skabe vækst og effektivisering i samfundet.

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • CTO Klaus Akselsen, MIRSK
 • Linguist, Partner, Head of Research and Innovation Esben Alfort, Ankiro ApS
 • Udviklingschef Lars Fremerey, GTS-foreningen
 • Computational Linguist Anna Katrine Jørgensen, Google
 • Sekretariatschef Jens Kellerup, Ballerup Kommune/OS2 – (Offentligt digitaliseringsfællesskab)
 • Direktør Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn (formand for udvalget)
 • Direktør Jens Otto Kjærum, Dictus
 • Professor Bodil Nistrup Madsen, CBS – Copenhagen Business School
 • Seniorredaktør Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Professor Bolette Sandford Petersen, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet
 • Forsknings- og Innovationsdirektør Anders Quitzau, IBM Research – Watson Advocate
 • Founder, Chief Visionary Officer Mads Rydahl, Unsilo
 • Kontorchef Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen
 • Chefkonsulent Carl Østergaard, Odense Kommune

FAKTA:

 • Dansk Sprognævn er vært for udvalget
 • Arbejdet skal være afsluttet medio 2019
 • Bloggen sprogtek2018.dk er udvalgets centrale informations- og debatforum

KONTAKT:

Direktør Sabine Kirchmeier, Dansk Sprognævn, 26846370, sabine@dsn.dk