Dansk Sprognævn har oprettet et netværk for alle der interesserer sig for sprogteknologi. Formålet med netværket er at styrke netværksdannelse og videndeling mellem mennesker som arbejder med eller interesserer sig for sprogteknologi. Vi afholder 2-3 gå hjem-møder om året om aktuelle sprogteknologiske temaer.

Tilmeld dig sprogteknologisk netværk (Google Form)